Επικοινωνία

 Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο με ραντεβού.

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-19:00

Τηλέφωνο

+357 99097947

Διεύθυνση

Φωτίου 3, River Court Block C, Διαμ. 19, Άγιοι Ομολογητές, 1096, Λευκωσία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

drstefanidimitriou@gmail.com

Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε κρίση και για οποιοδήποτε λόγο δεν είμαι διαθέσιμη, παρακαλώ καλέστε ένα από τους ακόλουθους αριθμούς επικοινωνίας.

  • Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης / επέμβασης (ιατρική βοήθεια, αστυνομία): 199 or 112
  • Διανυκτερεύοντες ιατροί: 90 901432 
  • Γραμμή ενημέρωσης και βοήθειας για τα ναρκωτικά / υποστήριξης για εξαρτήσεις: 1498 / 1410
  • Γραμμή στήριξης για θέματα ενδοοικογενειακής βίας: 1440