Υπηρεσίες 

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης, θεραπείας και κλινική εποπτεία.

Ατομικές συνεδρίες με ενήλικες και παιδιά.

Σας παρέχεται ένα ασφαλές και μη επικριτικό περιβάλλον, το οποίο διέπεται από εχεμύθεια, για να συζητήσετε τις δυσκολίες σας και τις ανησυχίες που προκύπτουν. Κατά την πρώτη συνεδρία μπορούμε να σκεφτούμε εάν η ψυχολογική θεραπεία θα ήταν βοηθητική για εσάς την παρούσα στιγμή ή/και αν οι ανάγκες σας μπορούν να καλυφθούν πιο κατάλληλα από άλλες υπηρεσίες.

Η ψυχολογική θεραπεία λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια των συνεδριών είναι συνήθως 50 λεπτά. Ο χρόνος θεραπείας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το θέμα και τα συμπτώματα, τα σχετικά κλινικά πρωτόκολλα, οι προσωπικές σας συνθήκες ζωής και οι προτιμήσεις σας. Ο χρόνος θεραπείας θα συν-αποφασιστεί σε συνεργασία με εσάς κατά το τέλος της ψυχολογικής αξιολόγησης.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.