Θεραπευτική Προσέγγιση

Η εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης με εσάς θα αποτελέσει το θεμέλιο της δουλειάς που θα κάνουμε μαζί. Θα εστιάσουμε στη διερεύνηση και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παρούσες δυσκολίες, παρελθοντικές εμπειρίες και τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών επηρεάζουν τη ψυχική σας υγεία, με στόχο να αποκτήσετε περισσότερη αυτογνωσία και να κινηθείτε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για εσάς. Κατανοώ τη σημασία παροχής επιστημονικά τεκμηριωμένων ψυχολογικών παρεμβάσεων, όμως αυτές θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, όπου θα ληφθούν υπόψη οι προσωπικές σας ανάγκες και στόχοι.

Η ψυχοθεραπευτική μου προσέγγιση βασίζεται στο Συνθετικό Μοντέλο ψυχολογικής θεραπείας, το οποίο συνδυάζει τη Ψυχοδυναμική, τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική και Προσωποκεντρική προσέγγιση. Έχω καλή κατανόηση και εμπειρία στην παροχή ψυχολογικών παρεμβάσεων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως: Mentalisation-Based Therapy, Compassion-focused therapy, Play therapy, Mindfulness και Dialectical-Behaviour Therapy. Στόχος είναι η προσαρμογή της θεραπευτικής μου προσέγγισης στις μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.